Snow Groomer SG400

  • SG400 Snow Groomer

    מסנן שלג SG400

    עיצוב משוכלל לזווית קצה החיתוך של הלהב עם עבודות חיתוך בעלות חוזק ודיוק גבוה, מאפשר לגלגול השלג בלהב להפחית את ההתנגדות ולהגיע לאפקטים הטובים ביותר עבור עבודות טיפוח שלג.